VI EN

Sức mạnh thương hiệu Vàng Đen Coffee

SỨ MẠNG

Xây dựng và phát triển thương hiệu cà phê VANG DEN COFEE

của Việt Nam trở thành thương hiệu toàn cầu.

                                                                                  GIÁ TRỊ NIỀM TIN

                                                                                                                                       Cà phê là người bạn tin thần vô giá!
                                                                                                                                       Cà phê mang lại niềm hứng khởi cho ngày mới!
                                                                                                                                       Cà phê làm cuộc sống tốt đẹp hơn!
                                                                                                                                       Cà phê – Người dẫn đường nhanh nhất!
                                                                                                                                       Cà phê – Tự hào thương hiệu Việt!
                                                                                                                                       Giàu… nhanh nhất với CÀ PHÊ

GIÁ TRỊ CỐT LÕI
Kết nối tinh thần cho tất cả những người đam mê cà phê trên thế giới
và làm nó trở thành thị trường văn hóa cà phê.

CHÍNH TRỰC
Liêm chính, Trung thực trong ứng xử và trong tất cả các giao dịch. 
TÔN TRỌNG 
Tôn trọng bản thân, Tôn trọng đồng nghiệp, 
Tôn trọng Công ty, Tôn trọng đối tác, Hợp tác trong sự tôn trọng.
CÔNG BẰNG
Công bằng với nhân viên, khách hàng, 
nhà cung cấp và các bên liên quan khác.
ĐẠO ĐỨC
Tôn trọng các tiêu chuẩn đã được thiết lập 
và hành động một cách đạo đức.
TUÂN THỦ
Tuân thủ Luật pháp, Bộ Quy Tắc Ứng Xử và các quy chế, 
chính sách, quy định của Công ty.    

                                                                                                                                        TRIẾT LÝ KINH DOANH

                                                                                                                                        VANG DEN COFEE  luôn đặt ra mục tiêu:
                                                                                                                                        Chất lượng sản phẩm là trọng tâm
                                                                                                                                         Phục vụ tận tâm